ROT-avdrag

Enligt skatteverket kan man nyttja ROT-avdraget vid installation av markiser på småhus men inte på bostadsrätt och hyresrätt. Även vid eventuell elinstallation kan elektrikern använda ROT-avdraget. 

Vi drar av 30 % på arbetskostnaden direkt på fakturan om vi får personnummer och fastighetsbeteckning. 

Observera att det inte går att använda ROT-avdraget vid vävbyte eller service och reparation. 

Inte heller vid montering eller reparation av invändiga produkter så som persienner, rullgardiner mm är det tillåtet att använda ROT eller RUT-avdrag. Vi följer direktiven vi fått av skatteverket.

För mer information om ROT-avdraget och för att se om det går att använda i just Ditt fall rekommenderas ett besök på skatteverkets hemsida.

Tänk på att det är ett gemensamt ansvarstagande att nyttja avdragen korrekt. Skatteverket kan utföra revision och återkräva utbetalt belopp i upp till sex år. 

Läs mer om ROT-avdraget på skatteverkets hemsida, som du hittar här.